Image Slide 1

O NAS

Spółka powstała jako odpowiedź na zmiany, które od 2018 r. następują na rynku wierzytelności w Polsce, będące skutkiem kryzysu wywołanego przez jeden z głównych podmiotów działających w tej branży, a skutkującego istotnymi trudnościami z dostępem do finansowania dotychczasowego modelu działalności. Zmiany te uwidaczniają wyraźne przesunięcie modelu inwestycyjno-operacyjnego z modelu kompleksowego zarządzania zakupionymi na własny rachunek wierzytelnościami (typ asset management) do modelu wyraźnego rozdziału inwestowania (fundusze inwestycyjne, podmioty typu wealth management czy typu family office) i zewnętrznego serwisowania portfeli stron trzecich (spółki serwisujące na zlecenie).

Shadow
Image Slide 1

KOMPETENCJE

Spółkę A4Funds tworzy zespół osób o szerokich kompetencjach (analityczne, prawnicze, finansowe, operacyjne) zdobytych w instytucjach krajowych i międzynarodowych, zarówno w branży windykacyjnej jak i w innych podmiotach z rynku finansowego (banki korporacyjne, TFI, firmy ubezpieczeniowe) oraz kancelarii prawnych. Naszym celem jest zapewnienie komfortu naszym Partnerom biznesowym poprzez dostarczenie im usług na najwyższym profesjonalnym poziomie.

Shadow
Image Slide 1

DOŚWIADCZENIE

W A4Funds skupiamy się na dostarczeniu klientom kompleksowego wsparcia w procesach nabywania portfeli wierzytelności, jak również późniejszego bieżącego nadzoru nad podmiotami serwisującymi portfele. Poprzez odpowiednio dobrany zespół, który zdobywał doświadczenie w kancelariach prawnych obsługujących wierzycieli masowych, bankach korporacyjnych i detalicznych, funduszach inwestycyjnych, a przede wszystkich w polskich i międzynarodowych podmiotach z branży zarządzania wierzytelnościami, jesteśmy w stanie zapewnić naszym kontrahentom usługi na najwyższym poziomie na każdym etapie inwestycji, od pomocy w strukturyzacji transakcji zakupu i samego zakupu, poprzez pomoc przy wyborze serwisera, a później bieżący nad nim nadzór (cykliczne raportowanie do inwestora), aż do decyzji o zakończeniu inwestycji (pomoc przy zbyciu wierzytelności).

Shadow
Image Slide 1

NASZ ZESPÓŁ TWORZĄ OSOBY, KTÓRE:

• &nbspzarządzały największymi kancelariami prawnymi w Polsce obsługującymi wierzycieli masowych,
• &nbspodpowiadały za wyceny portfeli wierzytelności w spółkach zarządzających wierzytelnościami,
• &nbspodpowiadały za produkty finansowe i strukturyzację transakcji od strony prawnej i podatkowej,
• były odpowiedzialne za działania operacyjne (windykacja polubowna, windykacja prawna) w   &nbsp bankach komercyjnych oraz za audyty operacyjne podmiotów świadczących usługi outsourcingu,
• były odpowiedzialne za relacje i współpracę z wierzycielami pierwotnymi oraz partnerami    &nbspdostarczającymi usługi wspierające proces zarządzania funduszami oraz wierzytelnościami.

Shadow
Image Slide 1

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Naszym celem jest zapewnienie usług, które zagwarantują naszym klientom powodzenie w inwestycjach na rynku polskim. W naszej pracy z jednej strony skupiamy się na zapewnieniu efektywności operacyjnej i kosztowej struktur i procesów niezbędnych do zarządzania wierzytelnościami, a z drugiej na tym aby wszelkie podejmowane działania były zgodne z przepisami prawa, zasadami etyki i uczciwości w obrocie gospodarczym. Chcemy przy tym wdrażać nowoczesne rozwiązania oparte na indywidualnym podejściu do osób zadłużonych w sposób pomagający wyjść im ze spirali zadłużenia.

Shadow
Image Slide 1

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY PRZEDE WSZYSTKIM:

• podmioty inwestujące w obszarze NPL w Polsce, a nie mających własnych struktur    operacyjnych, nadzorczych czy raportowych
•  podmioty zbywające wierzytelności, np. banki czy telekomy
•  podmioty zarządzające funduszami (TFI)

Shadow