Image Slide 1

HISTORIA

Intensywny rozwój rynku zarządzania wierzytelnościami w latach 2012-2018 skutkował zakwalifikowaniem Polski jako rynku dojrzałego. Skutkiem tego było pojawienie się uznanych podmiotów działających w branży zarządzania wierzytelnościami na rynku polskim.
Rosnąca konkurencja pomiędzy lokalnymi podmiotami oraz podmiotami międzynarodowymi była jedną z przyczyn kryzysu branży, którego punktem początkowym stały się problemy finansowe jednej z wiodących spółek zarządzania wierzytelnościami na początku 2018 r. Problemy jednego z liderów branży rozprzestrzeniły się na cały rynek skutkując istotnym zmniejszeniem liczby i wartości transakcji z uwagi na ograniczony dostęp do finansowania lokalnych podmiotów oraz oczekiwania co do zmniejszenia poziomu cen za portfele wierzytelności oferowanych przez zbywców portfeli wierzytelności.

Shadow
Image Slide 1

Zmianie uległ również podstawowy model działalności, gdzie coraz więcej podmiotów z uwagi na brak kapitału inwestycyjnego zwróciło się w kierunku świadczenia usług na rzecz inwestorów finansowych zainteresowanych portfelami wierzytelności. Obecnie rynek powoli zaczyna się odbudowywać, czego efektem jest m.in. obserwowane zwiększenie zainteresowania wejściem do Polski przez podmioty, które do tej pory były nieobecne na tym rynku.

Shadow
Wartość wierzytelności przyjętych do obsługi na zlecenie
Liczba wierzytelności przyjętych do obsługi na zlecenie
Image Slide 1

AKTUALNA SYTUACJA

Rynek wierzytelności w Polsce cechuje systematyczny i stabilny wzrost w zakresie wolumenu wierzytelności dostępnego zarówno na rynku pierwotnym jak i wtórnym.
Wspomniany brak możliwości finansowania działalności przez podmioty działające na rynku NPL w Polsce z kolei skutkuje istotną przewagą podaży portfeli wierzytelności nad możliwościami popytowymi spółek zarządzających. Rośnie wolumen wierzytelności, które nie mogą znaleźć swoich nabywców , a to skutkuje istotnym spadkiem cen oferowanych wierzytelności, zarówno na przetargach organizowanych przez wierzycieli pierwotnych, jak i na rynku wtórnym

Shadow
Image Slide 1

PERSPEKTYWY

Co jest kłopotem jednych, dla innych jest szansą biznesową. I z tej szansy korzystają podmioty posiadające odpowiedni dostęp do finansowania, głównie międzynarodowe fundusze inwestycyjne czy spółki zarządzające aktywami. Jednym z większych wyzwań stojących przed inwestorami zainteresowanymi nabyciem portfeli wierzytelności (PL lub NPL) w Polsce, jest brak własnych struktur na rynku polskim, które nadzorowałyby nie tylko proces inwestycyjny, ale przede wszystkim bieżącą działalność operacyjną.

Shadow