Image Slide 1 - kopiuj

INWESTYCJE

Wieloaspektowa pomoc w akwizycji/sprzedaży portfeli
•  monitoring i analiza rynku PL i NPL w Polsce
•  strukturyzacja transakcji, w tym bieżące wsparcie w kwestiach prawnych i podatkowych
•  weryfikacja i walidacja wyceny portfeli
•  reprezentowanie inwestora w procesie akwizycji/zbycia

Wsparcie przy ustaleniu struktury inwestycyjnej
• pomoc w wyborze partnerów biznesowych (TFI, depozytariusz, księgowość funduszu,     podmiot wyceniający, audytor, serwiser)
•  pomoc w negocjacji treści statutu funduszu sekurytyzacyjnego
•  wsparcie w budowie modelu obsługi wierzytelności,
•  bieżące wsparcie prawne

Shadow
Image Slide 1 - kopiuj

NADZÓR OPERACYJNY NAD INWESTYCJĄ

• bieżąca współpraca z podmiotami świadczącymi usługi na rzecz funduszu
• przygotowywanie i analiza raportów własnych wg ustalonych wzorów
• analiza raportów serwisera
• okresowa weryfikacja wycen
• analiza i rekomendacje dezinwestycyjne
• audyty operacyjne i bezpieczeństwa
• inne wg potrzeb inwestora

Shadow
Image Slide 1 - kopiuj

DEZINWESTYCJE

Propozycja struktury transakcji
• przygotowanie draftów dokumentacji
• bieżące wsparcie prawne i podatkowe

Przygotowanie pakietów do sprzedaży
• weryfikacja data tape (zakres danych, ich spójność, sposób prezentacji)
• wycena lub weryfikacja wyceny
• przygotowanie i przeprowadzenie procesu sprzedaży

Nadzór operacyjny nad serwiserem/rami na zlecenie
• przygotowywanie i analiza raportów własnych wg ustalonych wzorów
• analiza raportów serwisera
• okresowa weryfikacja wycen
• bieżąca analiza i rekomendacje dezinwestycyjne
• audyty operacyjne i bezpieczeństwa
• inne wg potrzeb inwestora

Shadow
Image Slide 1 - kopiuj

ZARZĄDZANIE AKTYWAMI

Nadzór operacyjny
• bieżąca współpraca z inwestorem
• przygotowywanie i analiza raportów własnych wg ustalonych wzorów
• analiza raportów serwisera
• okresowa weryfikacja wycen
• bieżące doradztwo prawne i podatkowe
• audyty operacyjne i bezpieczeństwa
• inne, wg potrzeb TFI

Shadow